Prošli jsme znovu certifikací

certifikát autolakovna

Vážení zákazníci, 

s radostí Vám oznamujeme, že na základě dlouhodobě dosahovaných velmi dobrých výsledků při sledování a hodnocení kvality prováděných oprav, dosažené odborné a řemeslné úrovně pracovníků, technického vybavení lakovny a bezchybného používáním technologických postupů společností Cromax nám byl znovu propůjčen statut:

CERTIFIKOVANÁ AUTORIZOVANÁ LAKOVNA CROMAX

Tento statut je platný po dobu jednoho roku od propůjčení. V případě zjištění nedodržování technologické kázně, poklesu kvality prováděných oprav a jiných vlivů snižujících kvalitu oprav, bude tento statut s okamžitou platností odebrán a odebrání zveřejněno na oficiálních internetových stránkách ColorCar a.s.